Laatste nieuws van Stadsschutterij Sloten:
Over Stadsschutterij Sloten:
Stadsschutterij Sloten geeft iedere vrijdagavond in het hoogseizoen geschutsdemonstraties in Sloten bij Korenmolen De Kaai.
Stacks Image 26558
Stacks Image 26552
Stacks Image 26555
Stacks Image 26561
De schutterij of het schuttersgilde was een lokale militie opgericht in de middeleeuwen, bestaande uit burgers, om hun stad of dorp te beschermen en verdedigen bij een externe aanval van bijvoorbeeld rondzwervende roversbenden of vreemde legers en intern de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de hedendaagse politie en het leger: het bewaken en bewaren van orde, rust en veiligheid van de burgers. Het valt te betwijfelen of er sprake is van een echt gilde omdat het om plaatselijke "vrijwilligers" ging, die daarnaast ook nog een ander beroep uitoefenden. De gilden hadden aanvankelijk een sterk religieus karakter, ook de schutterij beschikte vaak over een eigen kapel en altaar. Na de Nederlandse Opstand speelde het sociale karakter een steeds belangrijkere rol.
De naam schutterij komt waarschijnlijk van het schieten, eerder dan van het beschutten.
Schutterijen waren aanvankelijk gegroepeerd volgens het wapen dat ze gebruikten: de handboog, de voetboog of het geweer en later naar hun wijk. Grotere steden waren vaak tegen externe bedreigingen beveiligd met stadswallen waarop kanonnen stonden opgesteld. Ook deze wapens werden door de schutterij bediend. Hun oefenterreinen, de doelen, waren in bijna alle gevallen nabij deze stadsmuren, zodat de eventuele schade beperkt zou blijven.

Bron en link voor meer informatie:
Wikipedia

Stacks Image 12580
play1
thex Created with Sketch.
Stacks Image 26572
Stacks Image 26568
Stacks Image 26570
Stacks Image 26574